Publikacje

Monografie autorskie

 1. Znajmiecka-Sikora, M., Boczkowska, K., Niziołek, K., Sikora, A. (2010). Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań. Łódź: Wydawnictwo EGO.
 2. Znajmiecka-Sikora, M., Boczkowska, K., Niziołek, K., Sikora, A. (2009). Analiza i ocena stopnia dopasowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań. Łódź: Wydawnictwo EGO.

Redakcja monografii

 1. Janicka, I., Znajmiecka-Sikora, M. (red.) (2014). Rodzina i kariera – równowaga czy konflikt ról? Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Lewandowski, J., Znajmiecka-Sikora, M. (red.) (2014). Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Nowa perspektywa. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (seria: monografie Politechniki Łódzkiej).
 3. Znajmiecka-Sikora, M., Sobczak, A., (red.) (2012). Development and Supporting the Development from Perspective of the Human Sciences – opportunities and threats. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Lewandowski, J., Znajmiecka-Sikora, M. (red.) (2012). Współczesne Standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (seria: monografie Politechniki Łódzkiej).
 5. Lewandowski, J., Znajmiecka-Sikora, M. (red.) (2012). Współczesne Standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (seria: monografie Politechniki Łódzkiej).
 6. Znajmiecka-Sikora, M., Kędzierska, B. (red.) (2011). Kształcenie ustawiczne od A do Z – psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych. Łódź: Wydawnictwo EGO.
 7. Znajmiecka-Sikora, M., Roszko, E. (red.) (2011). Kształcenie ustawiczne od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo EGO.
 8. Baranowicz, K., Sobczak, A., Znajmiecka-Sikora, M. (red.) (2010). Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne. Łódź: Wydawnictwo SATORI.

Rozdziały w monografiach

 1. Paszkowska-Rogacz, M. Znajmiecka-Sikora (2020) The role of life orientation and type of social participation on career adaptability in emerging adulthood [w:] (red.) Š. Grajcár, T. Šprlák Career guidance for inclusive society. Bratislava: Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariery p. 337-342
 2. Znajmiecka-Sikora, M., Boczkowska K. (2016). Analysis of safety culture on the example of selected Polish production enterprises. [w:] P. Arezes, J. S. Baptista, M. P. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, R. Melo, A. S. Miguel, G. Prestrelo (red.), Occupational Safety and Hygiene IV. London, UK: CRC Press, s. 349-352.
 3. Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora, M. (2015). Risk assessment – barriers in EU standards implementation in Polish Enterprises. [w:] P. Arezes, J. S. Baptista, M. P. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, R. Melo, A. S. Miguel, G. Prestrelo (red.), Occupational Safety and Hygiene SHO2015 – Proceedings book. Guimarães, Portugal: SPOSHO, s. 32-34.
 4. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M., Wiktorowicz, J. (2014). Jak studenci studiują – skala zjawiska ściągania na studiach. [w:] I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Rodzina a kariera – równowaga czy konflikt ról. Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 263-287.
 5. Znajmiecka-Sikora, M. (2014). Ocena kultury bezpieczeństwa w sektorze MŚP na podstawie badań przedsiębiorstw z regionu łódzkiego. [w:] A. Juźwicka, K. Szymańska, A. Walecka (red.) Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną. Łódź: Monografie PŁ, s. 53-62.
 6. Znajmiecka-Sikora, M., Kędzierska, B. (2014). Skuteczność szkoleń bhp – wykorzystanie wiedzy dotyczącej uczenia się osób dorosłych w szkoleniach kształtujących postawy zorientowane na bezpieczeństwo pracy. [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nowa perspektywa. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 237-253.
 7. Znajmiecka-Sikora, M., Kędzierska, B., Wiktorowicz, J. (2014). Oszukiwanie podczas studiowania a preferowane wartości pracy. [w:] I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Rodzina a kariera – równowaga czy konflikt ról. Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 289-305.
 8. Znajmiecka-Sikora, M., Rogalska, A., Komorowski, M. (2014). Podejście pracodawców względem motywowania pracowników do bezpiecznej pracy – badania pilotażowe. [w:] J. Lewandowski,  M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nowa perspektywa. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 216-236.
 9. Boczkowska, K., Znajmiecka-Sikora, M. (2012). Analysis of the level of OSH specialist knowledge In the aspect of their professional activity on a labor market. [in:] A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.) Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, s. 271-290.
 10. Frątczak, M., Rogalska, A.,Znajmiecka-Sikora, M. (2012). Współczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy w obliczu korzyści biznesowych firmy. [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 172-194.
 11. Kutyba, A., Rogalska, E., Znajmiecka-Sikora, M. (2012). Nowoczesne praktyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a malejąca wypadkowość. [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 195-217.
 12. Znajmiecka-Sikora, M. (2012). Analiza procesu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie łódzkich przedsiębiorstw – wstępne doniesienie z badań. [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 117-136.
 13. Znajmiecka-Sikora, M. (2012). Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem (behavior-based safety (BBS) jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji. [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 47-63.
 14. Znajmiecka-Sikora, M., Boczkowska, K. (2012). Dlaczego ludzie zachowują się ryzykownie? Analiza zjawiska ryzyka – przegląd definicji, stan badań. [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 185-202.
 15. Znajmiecka-Sikora, M., Boczkowska, K. (2012). Potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców w kontekście kwalifikacji oraz poziomu kształcenia służb bhp. [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 152-171.
 16. Znajmiecka-Sikora, M., Boczkowska, K., Niziołek, K., Sikora A. (2012). Personal Growth and Personal Development – Analysis of Terms in the Context of the Life – Span Development. [in:] A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Development and Supporting the Development from Perspective of the Human Sciences. Opportunities and Threats. Łódź: Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego, s. 9-17.
 17. Znajmiecka-Sikora, M., Frątczak, M. (2012). Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w kontekście budowania postawy ukierunkowanej na zachowania bezpieczne pracownika. [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 114-151.
 18. Znajmiecka-Sikora, M., Kędzierska, B. (2012). Poziom zadowolenia z życia osób niedostosowanych społecznie. [w:] K. Baranowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne. Łódź: Wydawnictwo SATORI, s. 95-109.
 19. Znajmiecka-Sikora, M., Kędzierska, B. (2012). Methodological problems of measuring the effectiveness of training supporting employees’ personal and social development. [in:] A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.) Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, s. 291-309.
 20. Znajmiecka-Sikora, M., Przybylak, A. (2012). School Prophylatctic Programmes – Analysis of Development and Implementation Stages on the Example Łódzkie Province Facilities. [in:] A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Development and Supporting the Development from Perspective of the Human Sciences. Opportunities and Threats. Łódź: Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego, s. 315-333.
 21. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M. (2011). Analiza kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w Polsce. [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo EGO, s. 193-210.
 22. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M. (2011). Czy trener to zawód? Refleksje nad kompetencjami zawodowymi trenera w kontekście wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo EGO, s. 13-31.
 23. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M. (2011). Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa. [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych. Łódź: Wydawnictwo EGO, s. 17-32.
 24. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M. (2011). Kształcenie ustawiczne w kontekście rozwoju człowieka – grupowe metody wspierania rozwoju. [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych. Łódź: Wydawnictwo EGO, s. 77-95.
 25. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M. (2011). Kwalifikacje i kompetencje psychologa w kontekście nowych wyzwań na rynku pracy. [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo EGO, s. 33-53.
 26. Znajmiecka-Sikora, M., Kędzierska, B. (2011). Efektywność szkoleń zawodowych i treningów psychoedukacyjnych. Problemy metodologiczne i stan badań. [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych. Łódź: Wydawnictwo EGO, s. 97-122.
 27. Znajmiecka-Sikora, M., Sikora, A. (2011). E-learning jako metoda wykorzystywana w rozwoju kompetencji osobistych i społecznych – kontrowersje wokół e-learningu. [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych. Łódź: Wydawnictwo EGO, s. 145-165.
 28. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M. (2010). Kompetencje społeczne młodzieży kończącej leczenie nowotworowe. [w:] K. Baranowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne. Łódź: Wydawnictwo SATORI, s. 173-183.
 29. Niziołek, K., Znajmiecka-Sikora, M. (2010). Wypełnianie podstawowych obowiązków prawnych BHP polskiego pracodawcy w świetle badań. [w:] R. Konosala (red.) Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom 2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 265-273.
 30. Znajmiecka-Sikora, M., Urbańska-Bulas, M. (2010). Rozwój osobowy w kontekście edukacji permanentnej. [w:] M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Łódź: Wydawnictwo EGO, s. 146-164.

Artykuły w czasopismach

 1. Znajmiecka-Sikora, M., Sałagacka, M. (2020). Analysis of the relationship between psychological gender and risk perception style and attitudes towards safety in a group of women and men. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 1-12. doi:10.1080/10803548.2020.1760527
 2. Paszkowska-Rogacz A., M. Znajmiecka-Sikora (2020) Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. Mediacyjny efekt poczucia bezpieczeństwa. Polskie Forum Psychologiczne, 2020, tom 25, nr 1, s. 67-84.
 3. Dobrowolska, M., Stasiła-Sieradzka, M., Znajmiecka-Sikora, M. (2019). Analiza różnic w postawach wobec bezpieczeństwa w pracy w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4 (2019), 87-98.
 4. Znajmiecka-Sikora, M. (2019). Kwestionariusz postaw wobec bezpieczeństwa (KPwB) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 72, 163-182.
 5. Znajmiecka-Sikora, M. (2019). Właściwości psychometryczne skróconej wersji Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa-50 (KKB-50). Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 72, 73-94.
 6. Marta Znajmiecka-Sikora, Justyna Wiktorowicz, Monika Sałagacka, Agnieszka Łysio (2019) „Analiza związku między perspektywą postrzegania czasu a prokrastynacją akademicką” E-mentor 2019; 2; (79) s. 26-32
 7. Znajmiecka-Sikora, M., Sałagacka, M. (2018). Podmiotowe wyznaczniki zachowań ryzykownych i agresywnych w grupie motocyklistów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 132, 731-747.
 8. Stasiła-Sieradzka, M., Znajmiecka-Sikora, M. (2017). Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(II8)/17, 39-53.
 9. Znajmiecka-Sikora, M. (2017). Koszty zarządzania bezpieczeństwem pracy – badanie poziomu świadomości pracodawców. Ekonomia i Prawo. Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom CV, s.177-192.
 10. Znajmiecka-Sikora, M. (2017). Rola i znaczenie diagnozy potrzeb szkoleniowych w kontekście szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 69, 129-137.
 11. Znajmiecka-Sikora, M., Boczkowska, K. (2017). Behaviour-Based Safety (BBS): program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 3(546), 10-14.
 12. Boczkowska, K., Znajmiecka-Sikora, M. (2016). European Standards implementation in the Area of Occupational Health and Safety in Polish Enterprises. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 65, 41-56.
 13. Znajmiecka-Sikora, M. (2016). Możliwości diagnozy kultury bezpieczeństwa – wstępna analiza własności psychometrycznych narzędzia do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Seria Organizacja i Zarządzanie, 66, 65-95.
 14. Znajmiecka-Sikora, M., Łysio, A. (2016). Prokrastynacja akademicka – uwarunkowania osobowe i rodzinne. e – mentor, 4(66), 26-32.
 15. Boczkowska, K., Znajmiecka-Sikora, M. (2015). Behavior-Based Safety – skutecznym narzędziem antykryzysowym. Marketing i rynek, 5, 320-334.
 16. Boczkowska, K., Znajmiecka-Sikora, M. (2014). Behavior-Based Safety – skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji. Marketing i rynek, 5, 766-772.
 17. Znajmiecka-Sikora, M. (2014). Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji – część 1. Przyjaciel przy pracy, 7-8, 8-9.
 18. Znajmiecka-Sikora, M. (2014). Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji – część 2. Przyjaciel przy pracy, 9, 21-23.
 19. Znajmiecka-Sikora, M. (2014). Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji – część 3. Przyjaciel przy pracy, 10, 22-23.
 20. Znajmiecka-Sikora, M. (2014). Wpływ poczucia bezpieczeństwa na zachowania w miejscu pracy. Przyjaciel przy pracy, 6, 7-11.
 21. Znajmiecka-Sikora, M. (2013). Analiza klimatu bezpieczeństwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży oświetleniowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, 56, 103-127.
 22. Znajmiecka-Sikora, M., Boczkowska, K. (2012). The process of education of OSH Services and organization development. International Advances in Economic Research, 18(3), 321-330.
 23. Znajmiecka-Sikora, M. (2007). Wspieranie obrazu siebie w okresie adolescencji. Badania efektywności zajęć warsztatowo-treningowych o charakterze psychoedukacyjnym. Mentoring w doradztwie zawodowym, 15, 77-88.
 24. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M. (2004). Młodzież jako kreator własnego zdrowia – struktura obrazu siebie w okresie późnej adolescencji a postawy wobec własnego zdrowia – przegląd literatury. Sztuka Leczenia, 2, 31-37.
 25. Znajmiecka-Sikora, M. (2004). Poziom samooceny i rozwój wiedzy o sobie w okresie adolescencji – analiza przeprowadzonych badań. Sztuka Leczenia, 3-4, 101-109.
 26. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M. (2003). Zastosowanie aktywnej metody grupowej w edukacji. Instytut Postępowania Twórczego, 1 (3).
 27. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M., Kaflik-Pieróg, M. (2003). Nieśmiałość – doniesienie wstępne z badań. Psychologia – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 1(31), 97-108.
 28. Znajmiecka-Sikora, M. (2003). Charakterystyka obrazu siebie. Psychologia – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 1(31), 85-96.
 29. Znajmiecka-Sikora, M. (2003). Obraz siebie – struktura „Ja” u osób z diagnozą Anoreksja nervosa. Sztuka Leczenia, 2(9), 51-58.
 30. Kędzierska, B., Znajmiecka-Sikora, M., Kaflik-Pieróg, M. (2002). Nieśmiałość – określenie zjawiska oraz doniesienie wstępne z badań. Psychologia radzenia sobie ze stresem – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 1(21), 99-110.
 31. Znajmiecka-Sikora, M., Kaflik-Pieróg, M. (2002). Czy należy bać się konfliktu. Forum Edukacji – Pismo Nauczycieli i Menedżerów Oświaty, 2.
 32. Znajmiecka-Sikora, M., Kaflik-Pieróg, M. (2002). Stres. Forum Edukacji – Pismo Nauczycieli i Menedżerów Oświaty, 4.
 33. Znajmiecka-Sikora, M., Godzwon, L. (2001). Obraz siebie młodzieży na podstawie przeprowadzonych badań. Zeszyty Naukowe „WSHE”, 9(3), 209-217.
 34. Znajmiecka-Sikora, M., Kaflik-Pieróg, M. (2001). Być sobą. Forum Edukacji – Dwumiesięcznik Nauczycieli i Menedżerów Oświaty, 4.
 35. Znajmiecka-Sikora, M., Kaflik-Pieróg, M. (2001). Jak mówić? Jak słuchać? Forum Edukacji – Dwumiesięcznik Nauczycieli i Menedżerów Oświaty, 1.
 36. Znajmiecka-Sikora, M., Kaflik-Pieróg, M. (2001). Oblicza stresu. Nasze sprawy – biuletyn informacyjny pracowników ratownictwa medycznego, 7.
 37. Znajmiecka-Sikora, M., Kaflik-Pieróg, M. (2001). Spotkanie z psychologiem. Forum Edukacji – Dwumiesięcznik Nauczycieli i Menedżerów Oświaty, 1.
 38. Znajmiecka-Sikora, M. (1998). Program Bądź sobą. Włocławski Biuletyn Oświatowy 11-12.
 39. Znajmiecka-Sikora, M. (1996). Zadania psychologa w szkole. Biuletyn Włocławskiego Kuratora Oświaty, 1-2.