Kontakt

Marta Znajmiecka-Sikora
Instytut Psychologii UŁ
ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Pokój 313

tel. 42 66 555 26, mobile 515 777 345
e-mail: marta.sikora@uni.lodz.pl
www.psych.uni.lodz.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
ul. Szczecińska 74, 91-222 Łódź
tel. 42 652 03 34
www.srk.org.pl

Marta Znajmiecka-Sikora kontakt