Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Jestem aktywna w następujących organizacjach:

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

dr Marta Znajmiecka-Sikora członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach
Łódź 2013, Rozmowy w trakcie prac Kapituły Konkursu „Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy”.