Kursy i szkolenia

Szkolenia

 • „Psychologia bezpieczeństwa pracy – jak zmotywować pracowników do bezpiecznego zachowania?”,
 • „System obserwacji zachowań”,
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia programów rozwijających zdolności poznawcze,
 • Szkolenie Liderów Zdrowia w zakresie Profilaktyki HIF/AIDS,
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia programu profilaktycznego „Elementarz – siedem kroków”,
 • Trening zastępowania agresji ART,
 • Stosowanie i interpretacja „Testu drzewa”,
 • Stosowanie i interpretacja „Testu Piramid Barwnych”,
 • „Agresja – przyczyny i sposoby przeciwdziałania jej”,
 • „Terapia systemowa metodą Berta Selingera”,
 • „Diagnoza neuropsychologiczna – teoria i praktyka kliniczna”,
 • „Diagnoza zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży”,
 • Szkolenie w ramach projektu „Transformacja kreuje rozwój – szkolenia wspomagające zmianę profilu firmy”,
 • „Metody oceny efektywności szkoleń”,
 • „Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji na rynku pracy”,
 • „Diagnoza rozwoju intelektualnego i poszczególnych procesów poznawczych za pomocą Skali Inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R),
 • „Stany depresyjne dzieci i młodzieży”,
 • „Diagnoza neuropsychologiczna”,
 • „Zastosowanie metody Voice Dialogue w terapii zaburzeń”,
 • „W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych”.

Kursy

 • „Pomiar dydaktyczny”,
 • „The speed reading and effective learning methods course in the European Learning Center Efekt”,
 • „Agresja – przyczyny i sposoby przeciwdziałania jej”,
 • „Metody statystyczne w badaniach społecznych”,
 • „Analiza regresji”,
 • „Statistica – kurs podstawowy”,
 • „Zarządzanie firmą szkoleniową na rynku”.

Warsztaty

 • Warsztaty dydaktyczne w ramach projektu „Edukacja – Regiony – Regionalizacja. Program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu w ramach strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego”,
 • „Zasoby rodziny. Terapia rodzin wg B. Hellingera”,
 • „Ustawienia dla osób z chorobą nowotworową”.