Pełnione funkcje

Aktualnie pełnię następujące funkcje:

Funkcje wygasłe:

  • Członek Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (2012-2016).