Przebieg pracy zawodowej
 • 2008 (do chwili obecnej) Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład psychologii biznesu i doradztwa kariery, Adiunkt:
  Prowadzenie wykładów, seminariów magisterskich, przygotowanie i realizacja  projektów badawczych;
 • 2007 (do chwili obecnej) Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, Prezes:
  Nadzorowanie pracy Stowarzyszenia oraz powołanej przy Stowarzyszeniu Komisji Kwalifikacyjnej;
 • 2006 (do chwili obecnej) Politechnika Łódzka, Wykładowca:
  Prowadzenie wykładów z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych, metodycznych i szkoleniowych: szkoleń bhp, społecznych i organizacyjnych aspektów pracy; prowadzenie seminariów inżynierskich i magisterskich z zakresu analizy kultury bezpieczeństwa, BBS, procesu szkoleń w bhp;
 • 2004 (do chwili obecnej) CEDEGO, Dyrektor:
  Kierowanie centrum kształcenia ustawicznego;
 • 2004-2009 Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna w Łodzi, Wykładowca:
  Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu psychologii zdrowia, psychologii zarządzania oraz psychologii społecznej;
 • 2000-2004 Instytut Rozwoju Twórczego w Łodzi, Trener – szkoleniowiec:
  Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla studentów WSHE z zakresu integracji oraz komunikacji interpersonalnej, zarządzanie konfliktem, negocjacji, aktywnych metod poszukiwania pracy;
 • 2000-2004 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim, Psycholog:
  Diagnoza psychologiczna, prowadzenie warsztatów psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenie Rad Pedagogicznych;
 • 1998-2002 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Oddział we Włocławku, Wykładowca:
  Prowadzenie wykładów z podstaw psychologii, socjologii i organizacji pracy oraz negocjacji w biznesie;
 • 1998-2002 Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Gospodarki „DOSKO” w Łodzi, Szkoleniowiec:
  Prowadzenie szkoleń  z zakresu ergonomii, psychologii, socjologii i fizjologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, motywacji, negocjacji, komunikacji społecznej, psychologii obsługi klienta;
 • 1994-2000 Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, Psycholog szkolny:
  Prowadzenie zajęć integracyjnych, programów profilaktycznych i  psychoedukacyjnych min. „Nasze spotkania”, „Drugi elementarz – program siedmiu kroków”, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, indywidualna terapia.