Realizacja projektów

1. Badawcze

 • Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku
  Projekt badawczy został zrealizowany w latach 2008-2009 w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarcze, działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie oraz poddziałania: wsparcie procesów adaptacyjności i modernizacyjnych w regionie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu przebadano 2000 pracodawców z województwa dolnośląskiego, 200 pracowników służb bhp oraz zweryfikowano ofertę edukacyjną w kontekście bhp.
  W rezultacie projektu zostały opracowane 2 narzędzia badawcze, przygotowano i opublikowano raport z badań pt. „Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku” autorstwa Marty Znajmieckiej-Sikora, Katarzyny Boczkowskiej, Konrada Niziołka, Adama Sikory. Zorganizowano 8 konferencji projektowych.
  W kolejnych latach efekty projektu były prezentowane i publikowane w kraju i za granicą.
  Pełniona rola: opiekun merytoryczny.
 • Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku
  Projekt badawczy został zrealizowany w latach 2009-2010 w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarcze, działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie oraz poddziałania: wsparcie procesów adaptacyjności i modernizacyjnych w regionie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu przebadano 2000 pracodawców z województwa łódzkiego, 200 pracowników służb bhp oraz zweryfikowano ofertę edukacyjną w kontekście bhp.
  W rezultacie projektu zostały opracowane 3 narzędzia badawcze, przygotowano i opublikowano raport z badań pt. „Analiza i|ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku” autorstwa Marty Znajmieckiej-Sikora, Katarzyny Boczkowskiej, Konrada Niziołka, Adama Sikory. Zorganizowano 8 konferencji projektowych.
  W kolejnych latach efekty projektu były prezentowane i publikowane w kraju i za granicą.
  Pełniona rola: opiekun merytoryczny.
 • „Być wolnym, to móc nie kłamać” – analiza zjawiska ściągania i oszukiwania wśród studentów
  Celem projektu była diagnoza skali oszukiwania na studiach w krajach: Czechy, Słowacja, Polska. Projekt realizowany był pod kierunkiem z dr hab. Markiem Preiss’em z University of New York in Prague, Republika Czeska. W ramach realizacji projektu przebadano 1500 studentów kierunków humanistycznych z Polski, Czech i Słowacji. Wyniki projektu były prezentowane i publikowane w kraju i za granicą.
  Pełniona rola: członek zespołu.

2. Wdrożeniowe

 • Lajkonik Snacks S.A. – wdrożenie programu B-BS (Behaviour Based Safety), pełniona rola: główny wykonawca;
 • Philips Lighting Poland S. A., zakład w Pabianicach (obecnie Lumileds S. A.) – wdrożenie programu B-BS (Behaviour Based Safety), pełniona rola: główny wykonawca.

3. Informacyjno-edukacyjne

 • Akademia ekonomistów – profesjonalistów – program rozwojowy dla ZSP nr 5 w Łodzi
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przygotowanie scenariusza, zastawu ćwiczeń i materiałów do szkoleń dla nauczycieli w zakresie:
  – pozytywna samoocena warunkiem sukcesu w życiu osobistym i zawodowym,
  – umiejętność zarządzania sobą w czasie – podstawowa kompetencja osobista w rozwoju człowieka,
  – zainteresowania same się nie odkryją – diagnoza kompetencji zawodowych i podejmowanie decyzji.
  Pełniona rola: przygotowanie merytoryczne.
 • TOP 50 – talenty odkryte po 50-tce
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu motywacji i autoprezentacji.
  Pełniona rola: trener.
 • Szkolenia i doradztwo instrumentem aktywizacji osób zagrożonych utratą pracy z restrukturyzowanych przedsiębiorstw województwa Łódzkiego
  Projekt realizowany przez WIFI AUSTRIA POLSKA – prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania kreatywnego – techniki twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach restrukturyzowanych  i zagrożonych utratą pracy oraz szkolenie z zakresu kontaktu z klientem w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwach restrukturyzowanych i zagrożonych utratą pracy.
  Pełniona rola: trener.
 • Szkolenie pracowników instrumentem rozwoju Grupy Kapitałowej Stomil Sanok S. A.
  Projekt realizowany przez WIFI AUSTRIA POLSKA – prowadzenie szkoleń z zakresu planowania pracy i zarządzania czasem oraz sprzedaż jako element strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
  Pełniona rola: trener
 • Przewodnik pacjenta zagranicznego korzystającego z usług medycznych w regionie łódzkim – pilot wycieczek. Kurs szkoleniowy w zakresie wykonywania nowego zawodu dla pracowników sektora ochrony zdrowia w regionie łódzkim
  Celem projektu było przygotowanie pracowników z obszarów objętych procesem restrukturyzacji oraz z restrukturyzowanego sektora ochrony zdrowia, poprzez nabycie kwalifikacji i umiejętności, do wykonywania nowego zawodu.
  Projekt realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Dział obsługi programów Unii Europejskiej – prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej.
  Pełniona rola: trener.
 • Super Nurse – podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych do potrzeb regionalnego rynku pracy
  Celem projektu było podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych do potrzeb regionalnego rynku pracy. Projekt realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Dział obsługi programów Unii Europejskiej – prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentami oraz ich rodzinami.
  Pełniona rola: trener.
 • Pewna sprawa – kwalifikacje to podstawa
  Projekt został zrealizowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w latach 2010-2011. Głównym celem było upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. Projekt był skierowany do wszystkich osób dążących do samodoskonalenia poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji, nabywanie nowych umiejętności. W ramach podsumowania prowadzonych na rzecz projektu działań opracowano końcowy raport ewaluacyjny oraz zorganizowano konferencję, która odbyła się 7 października 2011 roku.
  Pełniona rola: autor publikacji.