Projekt badań: Zero wypadków – podmiotowe i organizacyjne determinanty zachowań bezpiecznych w miejscu pracy
Posted on: 13 stycznia 2017

Aktualnie prowadzę badania na szeroką skalę, w porozumieniu z 4 organizacjami działającymi na terenie Polski. Badania mają na celu poszukiwanie związków między działaniami prowadzonymi przez organizację, predyspozycjami indywidualnymi pracownika, doświadczeniem a prezentowanym zachowaniem i postawą wobec bezpieczeństwa.

Całość badań zostanie opublikowana w postaci monografii – w publikacji zostaną przedstawione wszystkie zebrane dane oraz ich analiza (bez ujawniania nazwy organizacji).

Zapraszam do śledzenia efektów badań!