Strefa studenta

Strefa studenta zawiera materiały dostępne wyłącznie dla moich studentów. Hasła do poszczególnych podstron udostępniam studentom na zajęciach.

Uniwersytet Łódzki

Dla studentów kierunku Psychologia:

  • Możliwości autokreacji – zmiana w człowieku i człowiek wobec zmian,
  • Psychologia podejmowania decyzji.
  • Zachowania ryzykowne i transgresyjne – diagnoza i możliwości modyfikacji,
  • Seminarium magisterskie – kierunek psychologia.

Politechnika Łódzka

Dla studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy: