badania

Możliwości diagnozy kultury bezpieczeństwa – wstępna analiza własności psychometrycznych narzędzia do pomiaru klimatu bezpieczeństwa

Zapraszam do zapoznania się z moim nowy artykułem. Opublikowany został w Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej Nr 66 (link do pliku PDF z artykułem). Artykuł prezentuje wstępne wyniki prac nad narzędziem do pomiaru klimatu bezpieczeństwa.

Gorąco polecam i zachęcam do śledzenia kolejnych publikacji!

Projekt badań: Zero wypadków – podmiotowe i organizacyjne determinanty zachowań bezpiecznych w miejscu pracy

Aktualnie prowadzę badania na szeroką skalę, w porozumieniu z 4 organizacjami działającymi na terenie Polski. Badania mają na celu poszukiwanie związków między działaniami prowadzonymi przez organizację, predyspozycjami indywidualnymi pracownika, doświadczeniem a prezentowanym zachowaniem i postawą wobec bezpieczeństwa.

Całość badań zostanie opublikowana w postaci monografii – w publikacji zostaną przedstawione wszystkie zebrane dane oraz ich analiza (bez ujawniania nazwy organizacji).

Zapraszam do śledzenia efektów badań!